top of page

Baibars Zirai İlaçlama Dronlarının Faydaları Nelerdir?

Teknolojinin her geçen gün ilerlemesi ve yaygınlaşması her alanda olduğu gibi tarım alanında da birçok kolaylık sağlar. Bitkisel üretimde sürdürülebilirliğin sağlanması yenilikçi tarımsal teknolojilerinin uygulanması ile ilaçlama gibi aktiviteler zamandan, bütçeden ve iş gücünden tasarruf ederek yapılabilir. 

 

İnsansız hava araçları kumandalar ile kontrol edilen uçuş sistemleridir. Pervane sistemleri, programlanabilir kontrol kartları, planlanlandıkan sonra otomatik uçuş özellikleri ve püskürtme sistemleri ile insansız hava araçları verilen görevleri başarıyla tamamlar. Uzaktan algılama, tarımsal işlemlerde kullanılan bu teknolojilerden birisidir. 

Bu teknolojiler ile toprak özellikleri, yabancı otlar, hastalıklı veya zararlı durumlar tespit edilebilmektedir. Bitkileri izlemek için İHA’ların kullanılması, daha önce kullanılan yöntemlere kıyasla arazi verilerini kolay, hızlı ve uygun maliyetli bir şekilde elde etmek için büyük imkanlar sağlamaktadır. 

 

Zirai İHA’lar sulama planlaması ve takibi, mahsül sağlık durumu tespiti, hastalık mücadelesi ve  bitki besleme uygulamalarında kullanılabilir. İnsansız hava araçları arazilerin dengesiz su veya pestisit alan bölümlerini izleyerek verim kaybıni engellerken kaynakların da etkin kullanımını sağlamış olur. Dron ile ilaçlama eşit ve dengeli biçimde uygulanan tarımsal ilaçlama ürünleri hedef hastalık veya zararlı mücadelede verim artışı sağlar. Homojen ilaç dağılımını 60% arttırır. Hatalı dozaj ve tarla bazında eşit dağılım sağlayamama sorunlarını en aza indirgeyerek kullanılan kimyasal miktarını dolayısıyla da çevre kirliliğini azaltır. Uygulayıcının pestisit ile temasını 95% azalttığı için kimyasallar ile etkileşime geçince ortaya çıkabilecek zararlı etkileri yok eder. Çiftçilerinin pestisit püskürtme için ihtiyaç duyduğu ekipmanlar ve yedek parça bulundurma zorunluluğu yüksek maliyetlere sebep olabilir. Zirai dronlar ise arazilere dengesiz pestisit uygulanmasını ve pestisit israfını engelleyerek püskürtme yapar. Baibars zirai ilaçlama dronları mahsul zayiatını önlerken ilaç kullanımını 20% azaltır. Sonuç olarak tarımsal girdi maliyetini düşürür.

3.png
g10_8_02.jpg
20.png
gx_8_02_Siyah.png
bottom of page